Oferta

Usługi dla inwestorów

Dla przedsiębiorców:

Pośredniczę w uzyskaniu kredytu komercyjnego, na:

finansowanie przedsiębiorstw typu start – up, rozpoczynających działalność gospodarczą

udzielam wsparcia kredytowego dla firm już istniejących na rynku poprzez kredyty inwestycyjne, obrotowe, na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorców

inwestycyjne finansowanie lokali użytkowych w celach zarobkowych

Dla deweloperów:

Pośredniczę w poszukiwaniu gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługowe;

Pomagam w zdobyciu finansowania dla małych i średnich deweloperów, świadcząc usługi:

Kredytowania bankowego poprzez przygotowanie biznes planu i zakresu działań niezbędnych, aby przygotować aplikacje i dokumentacje dla procesu bankowego

Kredytowania poza bankowego, polegającego na analizie przedstawionego zabezpieczenia, z wydaniem decyzji o finansowaniu do 3 dni

Współpracuje z renomowanym biurem, które zapewnia najwyższą pomoc prawną oraz Lending Fund świadczący alternatywne źródła finansowania biznesu.

Moi partnerzy

Partnerzy biznesowi

g10
light-logo-170x120
>